انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

دپارتمان مدیریت یکی از قدیمی ترین دپارتمانهایی است که در امر ارائه خدمات مشاوره و نگارش مقاله و پایان نامه در خدمت متقاضیان بوده است. دپارتمان مدیریت در موسسه افرا متشکل از پژوهشگران برتر و نخبگان دانشگاهی است که با تجربه کافی و وافی آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. این دپارتمان یکی از باسابقه ترین و پرتجربه ترین دپارتمانهای موسسه افرا می باشد. این دپارتمان با ارائه بدیع ترین و جدید ترین موضوعات در کلیه گرایش های مدیریت: اعم از مدیریت دولتی،مدیریتMBA، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت بیمه، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت کارآفرینی و مدیریت آموزشی(البته این گرایش مربوط به گروه علوم تربیتی می باشد) به متقاضیان کمک می کند تا درحین تدوین پایان نامه به مراحل اجرایی آن آشنا شده و در نهایت بتوانند مقالات ISI و یا ISC ، علمی پژوهشی و حتی کنفرانسی از پایان نامه خود منتشر کنند.

انجام پایان نامه مدیریت

همراهی با متقاضی و پاسخ گویی به سوالات و در نهایت جلب رضایت آنان سرلوحه این دپارتمان بوده و این دپارتمان خدماتی مانند: ارائه موضوعات جدید به همراه مقالات بیس، نگارش پروپوزال، برگزاری جلسات توجیهی بدون دریافت هزینه، حمایت از دانشجو تا تصویب نهایی پروپوزال، انجام اصلاحات پروپوزال، نگارش فصول یک تا پنج پایان نامه، انجام تحلیل های آماری و ریاضی فصل چهار پایان نامه، فرمت گذاری پایان نامه متناسب با ساختار کلیه دانشگاه ها و انجام اصلاحات و حمایت از دانشجو تا مرحله دفاع می باشد.

دپارتمان مدیریت موسسه افرا در کلیه گرایش های مدیریت دارای خبرگان باتجربه ای می باشد که قادر به ارائه اطلاعات و یا خدمات به متقاضیان می باشد.

انجام پایان نامه ارشد مدیریت

خدمات موسسه افرا برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بازرگانی

• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش بازرگانی داخلی
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش تحول
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش بازاریابی بین الملل
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در گرایش بازاریابی
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش مالی
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش بیمه

 خدمات موسسه افرا برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت صنعتی

 • نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در گرایش تحقیق در عملیات
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در گرایش تولید و عملیات
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مالی

 خدمات موسسه افرا برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت جهانگردی

• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در گرایش بازاریابی جهانگردی

خدمات موسسه افرا  برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت اجرایی و شهری

• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش استراتژیک
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

خدمات موسسه افرا  برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت دولتی 

• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش مدیریت مالی دولتی
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در گرایش مدیریت تحول
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعات
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش تشکیلات و روشها
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در گرایش مدیریت منابع انسانی

خدمات موسسه افرا برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت جهانگردی 

 • نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در بازاریابی جهانگردی
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در برنامه ریزی توسعه جهانگردی

 خدمات موسسه افرا برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

 • نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در مدیریت کسب و کار الکترونیک
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در مدیریت منابع اطلاعاتی
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در مدیریت دانش

 خدمات موسسه افرا برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت تکنولوژی و مدیریت فناوری

 • نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش نوآوری تکنولوژی
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش انتقال تكنولوژي
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش استراتژيهاي توسعه صنعتي
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش سياستهاي تحقيق و توسعه

 خدمات موسسه افرا برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت کارآفرینی

 • نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش کسب و کار جدید
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در گرایش گرایش فناوری
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
• نگارش مقالهISI و ISC، پروپوزال و پایان نامه در گرایش گرایش بخش عمومی
• نگارش مقالهISI و ISC،پروپوزال و پایان نامه در گرایش گرایش سازمانی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

عقد قرارداد برای استفاده از خدمات دپارتمان انجام پایان نامه مدیریت

ارائه کلیه خدمات از سوی موسسه در گرایش های مدیریت  با عقد قرارداد رسمی و زمان مشخص شده از سوی دانشجو می باشد. از طرفی کلیه حقوق مادی و معنوی پروپوزال و یا پایان نامه تدوین شده متعلق به متقاضی بوده و موسسه به هیچ وجه حق استفاده از آن را ندارد. شرایط پرداخت هزینه های خدمات نیز طبق قرار داد به صورت تقسیط شده بوده و مبالغ آن نیز به صورت توافقی خواهد بود.

ارائه جلسات آموزشی برای تسلط متقاضی به پایان نامه 

این دپارتمان در صورت تمایل متقاضی متعهد به برگزاری جلسه آموزشی به صورت حضوری در موسسه می باشد. خصوصاً این جلسه آموزشی برای آشنایی متقاضی از فصل چهارم پایان نامه که عموماٌ با استفاده از تحلیل های کیفی و کمی صورت می گیرد ضروری به نظر می رسد. از طرفی دیگر برگزاری جلسه آموزشی حضوری متقاضی را برای دفاع باکیفت تر از پایان نامه آماده خواهد ساخت.

انجام اصلاحات پروپوزال و یا فصول پایان نامه

 دپارتمان مدیریت بعد از عقد قرارداد متعهد به انجام کلیه اصلاحات ارائه شده از سوی استاد راهنما و مشاور بوده و این فرایند را تا زمان تصویب پروپوزال یا اخذ مجوز دفاع انجام خواهد داد.

 اهم خدمات دپارتمان مدیریت در کلیه گرایش های مدیریت

 •  ارائه مشاوره تلفنی یا حضوری برای آشنایی با موضوعات جدید و نحوه طی کردن فرایند پایان نامه
  • ارائه موضوعات جدید و بدیع در گلیه گرایش های مدیریت با مقالات بیس
  • ارائه موضوعاتی که قدرت استخراج مقاله ISI،ISC ، علمی پژوهشی و کنفرانسی را داشته باشد
  • عقد قرارداد حضوری و غیر حضوری برای شروع نگارش پایان نامه و یا پروپوزال
  • نگارش پروپوزال با محتوا و متودولوژی جدید
  • نگارش فصول اول تا پنجم پایان نامه با کیفیت مناسب
  • تحلیل داده های آماری در فصل چهارم پایان نامه با نرم افزارهای آماری و ریاضی
  • انجام کلیه اصلاحات ارائه شده از سوی استاد راهنما و مشاور در کلیه فصول
  • پاسخ گویی به سوالات مقتضی دانشجو در فرایند نگارش پروپوزال و یا پایان نامه
  • قسط بندی پرداخت هزینه های پروپوزال و پایان نامه
  • برگزاری جلسه آموزشی حضوری برای بالا بردن قدرت دفاع دانشجو از پایان نامه
  • حمایت از متقاضی تا مرحله دفاع از پایان نامه
  • تهیه پاورپوینت دفاع از پایان نامه
  • استخراج یک یا دو مقاله ISI،ISC ، علمی پژوهشی و کنفرانسی از پایان نامه
  • تعیین روش پژوهش پایان نامه در دو دسته کمی (توصیفی- پیمایشی، همبستگی ،آزمایشی، و ….) و کیفی(Grounded Theory، اقدام پژوهی، مطالعه موردی،قوم نگاری، تحلیل محتوا و……..)
  • طراحی ابزارهای پژوهش در دو دسته کمی(پرسشنامه ها، چک لیستها و ..) و کیفی (سوالات مصاحبه های ساختار یافته و نیمه ساختار یافته و با عمیق، روشهای مشاهده و ….
  • گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای: SPSS، LISREL، AMOS، PLS، SAS، EViews ، Minitabو …..

  کلمات کلیدی: پایان نامه مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت,موضوع پایان نامه مدیریت,ارشد مدیریت مالی,کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی,پایان نامه های مدیریت,پایان نامه ارشد مدیریت,کارشناسی ارشد مدیریت مالی,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت,موضوعات پایان نامه مدیریت,ارشد مدیریت جهانگردی,کارشناسی ارشد مدیریت mba,عناوین پایان نامه مدیریت,عنوان پایان نامه مدیریت,کارشناسی ارشد مدیریت بیمه,پایان نامه مدیریت ورزشی,پایان نامه های مدیریت بازرگانی,پایان نامه مدیریت بازاریابی,تحلیل آماری پایان نامه مدیریت,پایان نامه مدیریت دولتی,پایان نامه مدیریت بازرگانی,پایان نامه مدیریت بهره وری,پایان نامه مدیریت صنعتی,پایان نامه مدیریت مالی,پایان نامه مدیریت جهانگردی,پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری,پایان نامه مدیریت شهری,پایان نامه مدیریت منابع انسانی,پایان نامه مدیریت اجرایی,پایان نامه مدیریت تکنولوژی,پایان نامه مدیریت کارآفرینی,پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات,پایان نامه مدیریت آموزشی,پایان نامه مدیریت بانکداری,پایان نامه مدیریت بحران,پایان نامه مدیریت ریسک,پایان نامه مدیریتmba,پایان نامه مدیریتemba

سفارش انجام پایان نامه

 1. الزامی
 2. الزامی
 3. الزامی
 4. الزامی
 5. الزامی
 


cforms contact form by delicious:days