google موسسه افرا | مشاوره پایان نامه، مقالات ISI درباره ما : مشاوره پایان نامه، مقالات ISI

درباره ما 

موسسه پژوهشی ایده پردازان فراسوی راه اندیشه افرا توسط جمعی از دانشجویان دکتری دانشگاه های تهران تاسیس گردید. از همان ابتدا دغدغه اصلی گروه علمی آموزشی این موسسه دقت، صحت و کیفیت هرچه بهتر در ارائه خدمات خود بوده است. پیامد داشتن چنین دغدغه ای سبب شد که تا کنون تحلیل پایان نامه ها با مشاورت این موسسه انجام شده و تعداد بیش از 2000 مقاله علمی پژوهشی و ISI در مجلات مختلف با راهنمایی گروه علمی آموزشی این موسسه استخراج، ترجمه، پذیرفته و چاپ شود. همه این موفقیت ها جز با پایبندی ما به دقت، صحت و کیفیت که شعار اصلی این موسسه می باشد، امکان پذیر نبود.

در حال حاضر نیز  گروه علمی و پژوهشی این موسسه با انگیزه و درایت بالا در حیطه مشاوره پروپوزال، پایان نامه و مقالات ISIمورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به کار خود ادامه می دهد و مشتاق ارائه خدمات خود به تمام اساتید، دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سراسر کشور می باشد.

مشاوره انجام پایان نامه

در بخش پایان نامه دپارتمانهای تخصصی موسسه پژوهشی افرا  (علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و پزشکی) خدمات زیر ارائه می شود:
برگزاری جلسه حضوری با اساتید موسسه افرا در ارتباط به موضوعات به روز رشته متقاضی. ارائه موضوع پایان نامه  بصورت رایگان بر اساس مقالات به روز و معتبر مجلات Elsevier، Springer و سایر پایگاه های ISI توسط اساتید موسسه افرا مرتبط با رشته متقاضی انجام پایان نامه. تعریف موضوع پایان نامه. پس از تصویب پروپوزال توسط دانشگاه، جلسات آموزشی و رفع اشکال جهت آمادگی دانشجویان جهت اخذ نمره عالی دفاع پایان نامه برگزار خواهد شد و از جدیدترین روش ها برای مقایسه و تحلیل حساسیت نتایج بهره گرفته خواهد شد.

امکان تماس مستقیم با مجری در دفتر مرکزی موسسه افرا جهت مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و رفع اصلاحات احتمالی در هر مرحله، از خدمات گروه پژوهشی افرا برای شماست.

جهت آگاهی از لیست کامل خدمات موسسه افرا در تمام مراحل از جمله انتخاب موضوع، مشاوره نوشتن پروپزال و دفاع از آن، تدوین پایان نامه، استخراج مقالات ISI و سایر خدمات و مشاوره ها به بخش مشاوره و انجام پایان نامه مراجعه کنید.

 ایمیل موسسه افرا afra.research@gmail.com

موسسه افرا

موسسه پژوهشی ایده پردازان فراسوی راه اندیشه (افرا) به شماره ثبت 31269 ابتدا در سال 1386 توسط جمعی از دانشجویان دکتری دانشگاه تهران تاسیس گردید. از همان ابتدا دغدغه اصلی گروه علمی آموزشی این موسسه دقت، صحت و کیفیت هرچه بهتر در ارائه خدمات خود بوده است. پیامد داشتن چنین دغدغه ای سبب شد که تا کنون تعداد 321 پایان نامه با نمره عالی با مشاورت این موسسه دفاع شده و تعداد بیش از 1000 مقاله علمی پژوهشی و ISI در مجلات مختلف با راهنمایی گروه پژوهشی این موسسه پذیرفته و چاپ شود. همه این موفقیت ها جز با پایبندی ما به دقت، صحت و کیفیت که شعار اصلی موسسه افرا می باشد، امکان پذیر نبود.

در حال حاضر نیز  گروه علمی و پژوهشی این موسسه با انگیزه و درایت بالا در حیطه انجام طرح های پژوهشی، مشاوره پروپوزال، پایان نامه و مقالات ISI و ISC مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی، استخراج مقاله از پایان نامه و پذیرش و چاپ تضمینی مقالات ISI و ISC و سایر خدمات از قبیل ترجمه تخصصی به کار خود ادامه می دهد و مشتاق ارائه خدمات خود به تمام دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و اعضای محترم هیئت علمی در سراسر کشور و خارج از کشور می باشد.

شماره های تماس: 02166593176 66421045-66421293  66913791

مشاوره مقالات ISI

به طور کلی خدمات مربوط به مقالات تخصصی ISI در موسسه  افرا در چهار بخش مختلف به متقاضیان محترم ارائه می شود. بخش اول: متقاضیان محترمی که تمایل به انتخاب یک موضوع و نگارش مقاله ISI و یا ISC در رشته تخصصی خود می باشند با برقراری تماس با موسسه تعدادی موضوعات پژوهشی جدید و به روز در اختیار آنها قرار می گیرد. با انتخاب و تصویب نهایی موضوع از سوی متقاضیان، مراحل نگارش، اصلاح و ویرایش انگلیسی مقاله، ارسال مقاله، پذیرش و  چاپ تضمینی و رسمی مقالات طی می شود.بخش دوم: متقاضیان محترمی که دارای پایان نامه می باشند با در اختیار قرار دادن آنها در اختیار دپارتمانهای تخصصی مقاله منسجم و با ساختار پژوهشی استخراج شده و مراحل مربوط به ترجمه تخصصی اصلاح و ویرایش، ارسال و چاپ تضمینی آن در مجلات ISI طی می شود. بخش سوم: متقاضیان محترمی که دارای مقاله فارسی می باشند با ارسال آنها به دپارتمانهای تخصصی، در صورت لزوم اصلاحات لازم توسط خود دپارتمان صورت می گیرد. پس از این مرحله ترجمه تخصصی و سایر مراحل عنوان شده در بالا طی می شود. بخش چهارم: متقاضیان محترمی که دارای مقالات ترجمه شده هستند با ارسالال مقالات خود به دپارتمانهای تخصصی در صورت لزوم اصلاحات ضروری صورت گرفته و مراحل بعدی از سوی دپارتمان طی می شود.

برای آگاهی از لیست کامل خدمات  مقاله ISI به بخش مشاوره و خدمات مقالات علمی ISI ، خدمات چاپ مقالات ISC و بسته طلایی پذیرش و چاپ مقالات ISI و ISC مراجعه کنید.

ساعت تماس: 8 صبح تا 17 عصر