درباره ما 

موسسه علمی و پژوهشی ایده پردازان فراسوی راه اندیشه (افرا) ابتدا در سال 1386 توسط جمعی از دانشجویان دکتری دانشگاه های تهران تاسیس گردید. از همان ابتدا دغدغه اصلی گروه علمی آموزشی این موسسه دقت، صحت و کیفیت هرچه بهتر در ارائه خدمات خود بوده است. پیامد داشتن چنین دغدغه ای سبب شد که تا کنون پایان نامه های با مشاورت موسسه با نمره عالی دفاع شده و تعداد مقاله علمی پژوهشی و ISI بیشماری در مجلات مختلف با راهنمایی گروه علمی آموزشی این موسسه پذیرفته و چاپ شود. همه این موفقیت ها جز با پایبندی ما به دقت، صحت و کیفیت که شعار اصلی این موسسه می باشد، امکان پذیر نبود.

در حال حاضر نیز  گروه علمی و پژوهشی این موسسه با انگیزه و درایت بالا در حیطه مشاوره پروپوزال، پایان نامه و مقالات ISI مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به کار خود ادامه می دهد و مشتاق ارائه خدمات خود به تمام دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سراسر کشور می باشد.

ثبت سفارش

  1. الزامی
  2. الزامی
  3. الزامی
  4. الزامی
  5. الزامی
 


cforms contact form by delicious:days